தை
மாசி
பங்குனி
சித்திரை
வைகாசி
ஆனி
ஆடி
ஆவணி
புரட்டாதி
ஐப்பசி
கார்த்திகை
மார்கழி