மொன்ரியல்
ஸ்ரீ துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்
English    Français    514-272-2956              

Our Location

Durkai Amman Koyil
271 Jean-Talon West, Montreal
Quebec, H2R 2X8

Montreal Durkai Temple © 2021 All Rights Reserved - Contact Webmaster